8 Ağustos 2016 Pazartesi

İnsanlar Neden Aldatır?“Erkekler neden aldatır?” Gayet yerinde ve herkesin fikir sahip olabileceği bu soruyu biraz daha genişletip şöyle sorduk: “İnsanlar neden aldatır?”

Bu sorunun yanıtını ya da yanıtlarını bulmak için kolları sıvadığımızda, romantik ilişkilerde (sevgili ya da evlilik ilişkilerinde) aldatma deyince ilk başta akla iki temel kavram geldiğini gördük; (1) Duygusal aldatma ve (2) cinsel aldatma. Halihazırda romantik ilişkisi bulunan bir kadının ya da erkeğin başka bir erkekle ya da kadınla duygusal bir yakınlaşma yaşaması duygusal aldatma olarak görülürken, cinsel bir deneyim paylaşması ise cinsel aldatma olarak tanımlanmaktadır. Duygusal ve cinsel aldatma ayrımı, kadın ve erkekler açısından da farklı değerlendiriliyor. Kadınlar duygusal aldatmayı daha tehdit edici bulurken, erkekler ise cinsel aldatmayı daha tehdit edici buluyorlar. 

Sokak Araştırması


İnsanların üye olarak herhangi bir konuda itirafta bulundukları bir internet sitesi olan “itiraf.com” sitesine girerek “aldatma” anahtar kelimesi ile bir arama yaptık ve toplam 738 adet aldatma itirafı çıktı karşımıza. Bu itirafları tek tek okuyarak içerik analizi yaptık ve olası aldatma nedenlerini çıkardık. Bu internet sitesindeki itirafların doğru olması gerekmiyordu, önemli olan olası bir aldatma nedeni sunulmasıydı.
İtirafların incelenmesi sonucunda 100 tane madde oluşturuldu. Bu 100 madde olası aldatma nedenlerini ifade ediyordu. Bu maddeleri sıraladık ve üniversite öğrencilerine her bir maddeyi değerlendirerek “bir kadının bir erkeği” ya da “bir erkeğin bir kadını” aldatma nedeni olarak ne derecede katıldıklarını sorduk.
Araştırmamıza yaş ortalaması 21.90 olan 227’si kadın ve 177’si erkek olmak üzere toplam 404 üniversite öğrencisi katıldı. Bu 404 katılımcının hemen hemen yarısı halihazırda romantik bir ilişkisinin bulunmadığını belirtirken, % 40.7’si sevgilisi olduğunu ve % 4.2’si ise sözlü olduğunu belirtti. Kendilerine aldatma deneyimlerine yönelik sorduğumuz soruya verdikleri yanıtlara göre ise, hemen hemen yarıdan biraz fazlası “ne aldattım ne de aldatıldım” derken, % 17.3’ü en az bir kez aldatıldığını ve % 19.6’si ise en az bir kez aldattığını ifade etti. İlginç olan ise, % 8.7’sinin hiçbir romantik ilişki yaşamadığını belirtmiş olmasıydı.
Katılımcılarımıza yönelttiğimiz bir diğer soru ise duygusal aldatmayı mı yoksa cinsel aldatmayı mı“aldatma” olarak tanımladıklarıydı. Yanıtlara göre % 70.1’i her ikisinin de aldatma olduğunu ileri sürdüler. Diğer yandan, % 14.7’si aldatma olması için sadece duygusal olmasının yeterli olduğunu, % 4.5’i ise sadece cinsel olmasının yeterli olduğunu belirttiler. 
Toplam 100 maddeden oluşan ve her biri olası bir aldatma nedenini içeren ifadelerin oluşturduğu ankete katılımcıların verdiği yanıtlar analiz edildiğinde, bu nedenlerin toplam 6 boyut altında toplandığı görüldü: (1) Baştan çıkma, (2) suçlama, (3) cinsellik, (4) sosyal yapı, (5) intikam ve (6) uyaran arayışı. 
1 – Baştan Çıkma : En önemli boyut olarak görülen “baştan çıkma” faktörü, diğer kişiye hayır diyememek, diğer kişi tarafından baştan çıkarılmak,mevsim etkisi ya da karşı tarafın isteği gibi nedenleri içeriyor. Erkekler, kadınlara göre, “baştan çıkma”nın önemli bir aldatma nedeni olduğunu düşünüyor. Diğer yandan, özellikle aldatan erkek olduğunda “baştan çıkma”nın geçerli bir neden olduğu görüşü hakim.
2- Suçlama : “Suçlama”, birlikte olunan kişiyle bir gelecek görmemek, ona güvenmemek ya da birlikte olunan kişiyle herhangi bir paylaşımın olmaması gibi nedenleri içeriyor. Kadınlar, erkeklere göre, “suçlama”nın önemli bir aldatma nedeni olduğunu düşünüyor. Diğer yandan katılımcılar, erkeklere kıyasla kadınların “suçlama” nedeniyle birlikte oldukları erkeği aldattıklarını belirtiyorlar. 
3 – Cinselliğin Doğası : Konunun doğası gereği bir diğer boyut ise “cinsellik” ve bu boyut birlikte olunan kişiyle cinsel hayatın kötü olması, birlikte olunan kişinin cinsel sorunlarının ve cinsel tabularının olması ya da daha iyi bir cinsel birliktelik arayışı gibi nedenleri içinde barındırıyor. Katılımcılara göre, erkekler “cinsellik” nedeniyle birlikte oldukları kadını aldatıyorlar ve erkek katılımcılar “cinsellik” boyutunun önemli bir aldatma nedeni olduğunu düşünüyor. 
4 – Sosyal Yapı : İçinde yaşadığımız toplumun barındırdığı normların ve kültürel yapının birtakım özelliklerini ifade eden “sosyal yapı” boyutu, tutucu bir çevrede yetişmiş olmak, ergenlikte sayıca az kişiyle birlikte olmak, erken evlilik ve görücü usulu evlilik yapmış olmak gibi nedenleri içeriyor. “Sosyal yapı”, özellikle kadınlar tarafından önemli bir aldatma nedeni olarak gösterilirken, genel olarak katılımcılar erkeklerin bu nedenle aldattığını ifade ediyorlar. 
5 – İntikam : “İntikam” ise aldatmanın bir diğer boyutu. Birlikte olunan kişiyi cezalandırmak, onun hak etmiş olması, ona kızgınlık duymak ya da sadece inat olsun diye gibi nedenler bu boyutun altında yer alıyor. Erkekler, kadınlara göre, “intikam” boyutunun önemli bir aldatma nedeni olduğunu ifade ederken, genelde katılımcılar kadınların intikam nedeniyle aldattıklarını düşünüyor. 
6 – Heyecan : Son boyut olarak ise “uyaran arayışı” çıkıyor karşımıza. Heyecan, yenilik, eğlence arayışı ya da monotonluktan sıkılma gibi aldatma nedenleri “uyaran arayışı” boyutu altında toplanıyor. “Uyaran arayışı” hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir aldatma nedeni ve katılımcılar, hem kadınların hem de erkeklerin bu nedenle aldatabildiklerini düşünüyor. 
Aldatmanın Bilimi 
Ünlü bilim kanalı AsapSCIENCE, sadakatsizliğin arkasında bir bilim olup olmadığını öğrenme teşebbüsüyle yeni bir video yayınladı. İnsanlar olarak, genel anlamda tek eşli olan birkaç memeliden biriyiz. Yine de, bir partnerle kalmanın evrimsel faydalarına rağmen aldatmak, -her romantik komedi filminin söyleyeceği gibi- oldukça yaygın bir insan davranışıdır. Anlaşılan o ki, aldatmanın sebebi; genetik, hormonal ve sosyal faktörlerin bir birleşimidir. Ve evet, alkol de bu sosyal faktörlerin içinde. 
Tek Eşlilik Nadir :
Partnerinizi aldatmak neredeyse bütün kültürler için hoş olmayan bir durumdur, ama her nasılsa aldatma teması filmlerin senaryosuna tat katar; sayısız kalp kırıklığı ile ilgili şarkıya da ilham kaynağı olur. Peki, her şeyden önce insanlar neden aldatır? Bunun arkasında bir bilim var mı? Memelilerin sadece %3 civarı tek eşlidir ve biz insanlar da bu kategoriye giriyoruz. Eğer evrimsel bir perspektiften bakarsak, tek eşlilik; bir partner yavruları korurken, diğer partnerin yiyecek araması ve kaynakları sağlaması gibi avantaj sağlar. Ama her nasılsa fazladan bir partnerle çiftleşme veya aldatma, insan davranışları arasında oldukça yaygındır. 
Aldatmanın Sebeplerinden Birisi de Hormonal Denge : 
Dopamin reseptörlerindeki gen kodu, erkekler ve kadınlarda aldatma konusunda anahtar rolü oynar. Dopamin hormonu ayrıca “mutlu hormon” olarak da bilinir. Bu hormon; egzersiz, yemek yemek ve orgazm gibi zevkli aktivitelerden sonra salgılanır. Bir araştırma, bu genin uzun çiftine sahip olan insanların (%50), kısa çiftine sahip olanlara (%22) göre partnerlerini daha çok aldattığını gösterdi. Uzun gen çiftine sahip olan katılımcıların risk almaya ve alkol tüketimi gibi bağımlılık yapıcı davranışlara yenik düşmeye daha eğilimli oldukları görüldü. 
Bir Kere Aldatan, Hep Aldatır… 
Muhtemelen “Bir kere aldatan, hep aldatır” deyimi gerçek hayatta da karşılığını buluyor. Aldatma konusunda vazopresin hormonu seviyesi de etkin bir rol oynuyor. Mutluluk hormonu denilen oksitosine benzer olarak vazopresin, güven, empati ve sosyal bağları etkileyebilir. Aslında vazopresini direkt olarak bir tarla faresinin hormonal sistemine enjekte etmek, tarla faresinin tek eşli olma olasılığını arttırır. Ayrıca otizmli insanlar, sosyal işaretleri anlama yeteneğini etkileyen düşük seviyede vazopresin hormonuna sahiptir. 2014’te, 7000’den fazla Finlandiyalı ikizi içeren bir çalışma, aldatan bayanların vazopresin reseptörlerini kodlayan gende bir değişiklik olduğunu, diğer bir deyişle düşük seviyedeki vazopresin hormonunun aldatmada bir etkisinin olduğunu gösterdi. 
Aldatma Konusunda Bir Başka Faktör: Para 
Aldatma konusunda para da ayrıca bir faktör olabilir; kadın mevkidaşlarına göre önemli derecede daha fazla para kazanan erkekler aldatmaya daha meyillilerdir. Eğer bu kişiler evde kalan erkekler ise eşlerini aldatma olasılığı daha yüksektir. Araştırmaya göre partnerlerin ikisinin de kazandığı para aynı seviyede ya da birbirlerine yakınsa, sadece bu durumda aldatma olasılığının önemli derecede azaldığı görülmüş. 
Aldatma Yaygın Olarak, Biyolojik ve Genetik Faktörlerden Kaynaklı 
Elbette, çözülmemiş duygusal sorunlardan ya da yaşanmış kötü ilişkilerden tutun da, aşırı alkol kullanımına kadar birçok diğer hayat faktörü, eşleri sadakatsizliğe yöneltebiliyor. Maalesef aynı cinsiyet arasında gelişen ilişkiler tam anlamıyla kavranacak kadar araştırılmadı, ve bilimsel araştırmalar da belirli azınlık gruplarını bu araştırmalara dahil etmemeyi sürdürüyor. Her halükarda aldatma denilen olgu, tek eşli olmamıza rağmen bazılarımız için açık bir şekilde biyolojik ve genetik faktörlerden kaynaklıdır.

Kaynak:www.ufkunukatla.comBuraya tıklayarak beni GFC takibine alabilirsiniz ve beni Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın !

Yorumlarınızı bekliyorum :) Sevgilerimle
Paylaş:

1 yorum:

Blogger veya gmail hesabı bulunmayan,ancak yorum bırakmak isteyen misafirlerim yukarıda bulunan "yorumlama biçimi" kutucuğunu "Anonim" ayarına getirmeleri yeterli olacaktır...

YORUM YAPMA KURALLARI

1- Yapılan yorumun yazıyla alakalı olmasına özen gösterin.
2- Yapılan yorumlara backlink amaçlı link bırakmayın.
3- Yapılan yorumlarda küfür,argo vb. kelimeler kullanmayın.
4- Yapılan yorumda dil bilgisi kurallarına uymaya özen gösterin.
5- Yukarıdaki kurallara uymadığınız taktirde site sahibi yorumu yayımlamama hakkına sahiptir.